Udvalg

Turneringsudvalg

Bjarne Hansen
Tlf.: 20 21 67 68
Mail: hejmdalsvej18@gmail.com

Hans Malmskov
Jane Margot Bojsen
Siff Nielsen
Ingelise Bak
Lotte Petersen

PR-udvalg

Erik Nordahl-Pedersen
Tlf.: 28 90 42 70
Mail: erik.nordahl@privat.dk

Frank With
Tlf.: 31 21 21 94
Mail: familien.with@gmail.com

Medlemsregistrering

Sekretariatet

Begynderudvalg

Gerner Abildtrup
Tlf.: 22 12 14 31
Mail: g.ab@live.dk

Berit Abildtrup
Tlf.; 22 68 44 44
Mail: b.ab@live.dk

Baneudvalg

Alfred Jensen
Tlf.: 40 30 70 41
Mail: baneudvalg@marielystgolfklub.dk

Mike Czuba
Ib Aage Hansen
Arne Bylov
Frede Clausen
Ivar Christensen

Handicapudvalg

Kasserer

Bjarne Friis-Hansen

Tlf.: 40 11 72 20
Mail: kasserer@marielystgolfklub.dk

Husudvalg

Elsebeth Dalby
Tlf.: 21 48 59 99
Mail: husudvalg@marielystgolfklub.dk

Sponsorudvalg

Formand: Jesper Nielsen
Tlf.: 20 28 19 77
Mail:sponsorudvalg@marielystgolfklub.dk

Bent F. Madsen
Benny Overgaard-Jensen
Lotte Petersen
Rene Christoffersen
Kaj Abrahamsen
Peter Paul Olsen (Sekretariatet)

Juniorudvalg

Kontaktperson: Lotte Pedersen
Tlf.: 21 43 80 64
Mail: lpt1204@me.com

 

Festudvalg

Ilse Kauffmann
Tlf.: 28 24 94 29
Mail: ilseogalex@gmail.com

Susanne Windelev

Vivian Petersson

Janne Nordahl-Pedersen

Elsebeth Dalby

Gertie Hollesen

Hjemmeside

Erik Nordahl-Pedersen
Tlf.: 28 90 42 70
Mail: formand@marielystgolfklub.dk

Sekretariatet