Velkommen til Seniorklubben

Klubbens navn

Seniorklubben Marielyst

Velkommen til Seniorklubben, der er stiftet den 08-03-2014.
Der optages medlemmer af Marielyst Golf Klub med gyldigt DGU kort fra det år, medlemmet fylder 55 år.

Seniorklubben har spilledag hver onsdag kl. 09.00. Mødetid senest kl. 8:45.
Seniorklubbens formål er at arrangere en ugentlig turnering for medlemmer af ”Klubben”, etablere venskabsturneringer med andre klubber i området, samt udbygge det sportslige og sociale samvær i Klubben.

For at deltage i ugeturneringen om onsdagen,  skal man  hver gang tilmelde sig  på golfboks, senest mandagen før inden kl. 16.

 

Se Seniorklubbens spilleplan

Se Seniorklubbens spilleplan for Pay & Play

Se Seniorklubbens vedtægter

Se Seniorklubbens gennemgående turnering

Se Senior klubbens

Generalforsamling Seniorklub

Gen.forsamling seniorklub 12.10.2022

Senior klubben generalforsamling 2021

Senior klubben generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Medlemskontingent

er i 2023 fastsat til kr. 200,-.
Kontingent indbetales på reg.nr. 0674 konto 0747218935 senest 1. april 2023 med angivelse af navn og medlemsnummer.

Det er muligt for ikke medlemmer, der kan optages, at deltage mod et gebyr på kr. 20,-  pr. gang.

Ved månedsmatch, i perioden april til september, spiser vi varm middag sammen efter matchen. (tilmelding gennem golfbox)

Bestyrelse:

Formand:
Birgit Klerens, tlf.: 42 17 13 44
Mail: sb.klerens@city.dk

Næstformand:
Peter Lund Larsen, tlf.: 61 70 66 53
Mail: casalarsen@mail.dk

Kasserer:
Ib Aage Hansen, tlf.: 24 91 89 03
Mail: lih@pc.dk

Sekretær:
Finn Lyngsøe, tlf.: 61 77 42 08
Mail: lyngsoefinn@gmail.com

Turneringsudvalg:
Jytte Balsløv Jørgensen, tlf.: 29 91 73 50
Mail: jyttebalslov@hotmail.com

Suppleant:
Marianne Nyegaard, tlf.: 20764523
Mail: marianne.nyegaard@skolekom.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til en af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer på telefon eller E-mail.