Medlemsforum

Her kan man indsende oplevelser og små historier. (Gerne med billeder).

  1. Forslag og kritik
  2. Erfaringer (f.eks. rejsemuligheder andre kunne have glæde af)
  3. Artikler

Indlæg sendes til: sekretariatet@marielystgolfklub.dk

Kontaktformular

 

Svar på lille reminder.

Hej Jens.
Fint at du vil ordne bunkers, måske i weekenden. Hvis du gør det skal du lige huske en rive hjemmefra, klubben samlede, som de plejer, riverne ind i slutningen af november.
Mvh
JohnO

En lille reminder.

Kære medlemmer i Marielyst golfklub

Jeg vil gerne undskylde mange gange over for jer alle, at jeg ikke har haft tid til at komme ned og rive bunkers og rette nedslagsmærker op efter jer alle som har været ude og spille på det sidste.
Jeg har passet mit arbejde, men jeg prøver at nå det i næste uge.

Venlig hilsen

Jens kozeluh
118-1900

 

 

10. september 2020

Valg af formand

Som bestyrelsens kandidat til den ledige formandspost i Marielyst Golf Klub finder jeg det på sin plads, at også jeg – i lighed med foreløbig to andre kandidater til denne post – fortæller lidt om hvem jeg er og hvad jeg vil som formand for vores fælles klub. Klubbens medlemmer/vælgere har dermed en fair mulighed for at danne sig et billede af alle opstillede kandidater til formandsvalget og dermed træffe det forhåbentlig bedste valg til fordel for klubben og dermed for alle klubbens medlemmer og ansatte.

De fleste kender de to øvrige kandidater til formandsposten og hvad de står for. Lidt færre kender mig og hvad jeg står for. Derfor dette relativt lange skrift. Lad mig starte med at sige, at jeg føler mig særdeles ydmyg over måske at skulle følge efter to for klubben og i mine øjne særdeles gode formænd: Jan Øster og Peter Olsen; to mænd som jeg ser op til og respekterer for deres store arbejde og engagement for klubben og os alle sammen gennem de sidste mange år. Det skal de have en stor tak for.

Mit fulde navn er Erik Johannes Nordahl-Pedersen. Johannes stammer fra min morfar, Nordahl var min mors pigeefternavn og Pedersen min fars. Jeg er født den 21. februar 1955. Voksede op i beskedne kår men med kærlighed og omsorg. Jeg trådte ind i min 3. alder som 60-årig i 2015, da det er den alder man (dengang) i forsvaret pensionerede sine medarbejdere høj som lav.

Jeg har været gift med Janne i mere end 30 år, og sammen har vi tre børn og foreløbig 7 børnebørn.

Jeg er kommet i Marielyst og Nykøbing siden 1975. Jannes familie på hendes mors side kommer fra Nysted på Lolland og mange af dem bor nu i Nakskov. Vi har bopæl i Svogerslev ved Roskilde, men bor for det meste i Marielyst, hvor vi har haft sommerhus siden 1995. Så helt ubekendt med sydhavsøerne og Marielyst er vi ikke.

Vi lærte begge at spille golf i Marielyst Golf Klub i sensommeren 2011 af Harry, men det var jer som medlemmer og ildsjæle i klubberne i klubben, der fik golfen til at gå ind under huden på os begge – og tak for det 😊

 

Jeg har haft både en civil og en militær karriere gennem de sidste 45 år:

Civilt har jeg gennem 25 år været bestyrelsesformand i en grundejerforening. Jeg har gennem 10 år været medstifter og formand for en dykkerklub i Roskilde. Jeg har sideløbende hermed drevet min egen grafiske virksomhed, været frivillig leder af en café i den lokale idrætsforening og de sidste 5 år været ulønnet bestyrelsesmedlem i en døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge under organisationen Livsværk, der driver en lang række institutioner for børn og unge i hele landet. Dette tillidshverv har jeg nu sagt fra, for at kunne hellige mig hvervet som formand for Marielyst Golf Klub fuldt ud.

I forlængelse heraf har jeg så haft en mangeårig karriere i forsvaret som officer, leder og chef i et utal af stillinger. Jeg har i den forbindelse og i kombination med videreuddannelsesforløb erhvervet en række kompetencer inden for   bl.a. ledelse, forvaltning, økonomi, jura og chefvirke. Jeg har desuden været udsendt et antal gange som egentlig soldat til både Færøerne, Mellemøsten og Afghanistan, hvor jeg var chef for større og mindre personelstyrker. Jeg har gjort mit for gud, konge og fædreland og desuden lært en masse om at lede/styre, strukturere, udvikle, effektivisere; en masse om at sætte mål og rammer og nå disse; og en masse om at formulere visioner, gennemføre virksomhedsplaner, strategier og handleplaner. Jeg er rigtig god til at holde mange bolde i luften samtidig, god til at få tingene til at lykkes og så er jeg i al beskedenhed god til at skabe overblik, retning og samarbejde mellem interessenter i en organisation. Jeg har heller ikke noget imod at være synlig, sige min mening og føre an, hvis det skal være 😊

Livet som pensionist har indtil nu drejet sig om primært tre ting: Min hustru Janne, mine børn og børnebørn samt golf. Indimellem er der lidt uklarhed om, hvilken prioritering tingene har, men indtil nu har der været tid til det hele sådan lidt på skift.

Som de fleste sikkert ved, så har jeg de sidste par år kastet mig over en del frivilligt arbejde i regi af klubben. Det startede vel egentlig med, at Bente Olsen manglede en holdkaptajn til klubbens B-hold i Regionsgolf i foråret 2016. Da jeg havde og stadig har en masse energi og gåpåmod, lod jeg mig i 2017 hverve af Hans Malmskov til Turneringsudvalget, der stod og manglede nye medlemmer. Derefter manglede klubben en underviser i golfregler i forbindelse med de nye golfreglers implementering i efteråret 2018 og foråret 2019. Mange af jer har derfor oplevet mig ”på de skrå brædder” som forkynder af disse nye golfregler.

Her i foråret bad Ivar mig så om at blive medlem i Baneudvalget, hvilket i den grad har åbnet mine øjne for de udfordringer klubben står overfor både nu og i de kommende år. Jeg er således pt. både holdkaptajn, regelambassadør, medlem i turnerings- og baneudvalg, med på eliteholdet i Danmarksturneringens kvalifikationsrække samt meget aktiv golfspiller i diverse klubber i klubben. Ikke noget at sige til, at ham Nordahl synes at være både her, der og alle vegne (lidt for meget, synes nogen 😉).

Jeg har gennem min gang i klubben de sidste 9 år, det frivillige arbejde samt som medlem af både Manneklub og Seniorklub indåndet klubånd og atmosfære samt lært en masse rare mennesker at kende. Det er derfor så uendelig vigtigt for mig at slå fast, at vi råder over en fantastisk klub, som vi alle er fælles om, og som vi alle bør værne om.

Klubben er og skal fortsat være en GOD arbejdsplads for de ansatte medarbejdere, hvor der hersker et godt arbejdsmiljø, og hvor der er plads til udvikling, arbejdsglæde og god service i forhold til medlemmer og gæster. Samlet set udgør klubånden/omgangstonen/atmosfæren den ”lim”, der binder det hele sammen i en klub som vores.

Hvis jeg – på anbefaling fra den siddende bestyrelse – skulle blive valgt som formand, så vil jeg IKKE lave om på det hele og sætte en masse forandringer i gang. Men der er brug for en bedre struktur, en klarere kommunikation og en mere synlig ledelse af hele klubben samt klare direktiver for hvem, der gør hvad hvornår (og måske også hvordan).

Jeg vil værne om det bestående. Vi skal være en klub, hvor der udvises rummelighed og respekt for de forskelligheder, vi nu en gang hver for sig repræsenterer. Vi skal med andre ord opføre os ordentligt overfor hinanden. Vi skal engagere os i klublivet og tage et medansvar for klubbens og banens ve og vel generelt. Og vi skal i særdeleshed værne om den gode omgangstone og tale med og ikke så meget om hinanden, medmindre man har noget pænt at sige om den anden.

Jeg er ikke tilhænger af at indføre en bane med tre sløjfer x 9 huller. Vi har en ganske god 18 hullers bane, som vi alle nyder at spille på, og vi har en ganske god 9 hullers Pay & Play bane, som giver gode indtægter i sommerhalvåret fra vores greenfee gæster og hele året udgør en fortræffelig træningsbane for alle medlemmer. Sådan skal det blive ved med at være.

Jeg vil derimod gerne kæmpe for, at vi får en mere GRØN bane. Vi skal på den ene eller anden måde skaffe vand til vores bane i specielt tørre perioder, og derigennem hele sæsonen have en grøn, frodig og velplejet bane som alle elsker at spille på. Vi skal også være miljøbevidste, værne om dyrelivet og kun anvendte pesticider og gødningsstoffer, når det er absolut nødvendigt. Der skal sættes fokus på ekstra god banepleje og de muligheder der er for nyttiggørelse af frivilligt arbejde på banen i samarbejde med ansatte greenkeepere og baneudvalget.

En velplejet bane, der er både grøn, smuk at se på og en fornøjelse at spille på koster penge – mange penge. Der skal derfor også sættes fokus på god økonomistyring og formulering af en virksomhedsplan, hvor der er sammenhæng mellem mål og midler.

Jeg tror på, at Marielyst Golf Klub med en attraktiv og grøn golfbane – både den lille og den store – samt en engageret skare af medarbejdere og medlemmer vil kunne skabe den bedste golfbane på sydhavsøerne målt på antal medlemmer, besøgende gæster, socialt liv og omdømme.

Jer er tillige stor tilhænger af konstruktiv dialog og samarbejde på tværs – og det hvad enten det foregår internt i bestyrelsen, i udvalgene, i klubberne i klubben eller på kryds og tværs af det hele. Vi kan og skal blive bedre til at tale sammen, til at kommunikere klare budskaber ud og til at samarbejde på tværs.

Hvis I er med på den og i stemmer på mig som formand, så vil jeg til gengæld love jer en helhjertet indsat fra min side, der inkluderer både synlighed, dialog, samarbejde og klare budskaber til medlemmerne.

Mit slogan er og har altid været, at intet er umuligt for den som bærer viljen i sit hjerte. Lad os i fællesskab bevise, at det er rigtigt.

På forhånd tak for jeres støtte og opbakning. Jeg og klubben har brug for den.

Erik Nordahl

 

10. september 2020

Valg til bestyrelsen

Mit navn er Elsebeth Dalby, jeg er 61 år gammel, gift med Jørn og vi har sammen 3 døtre, 1 barnebarn og 1 mere på vej.

Til daglig har jeg fuldtidsarbejde som lærer på Celf i Nykøbing, hvor jeg underviser i sprog og IT.

Jeg har spillet golf i 6 år. Den imødekommenhed, åbenhed og hjælpsomhed man møder som ny golfspiller – den synes jeg er fantastisk. Det arbejde, der ligger i at organisere alt det, stråler jo ud fra bestyrelsen, alle de frivillige og klubbens personale, som til daglig er optaget af, at klubben fungerer godt. Jeg vil gerne bidrage til, at det også i fremtiden er et godt sted at være.

Mht. Husudvalget er det min mission, at hele huset skal fungere godt og at det kan danne rammen om alle de forskelligartede interesser og aktiviteter, der er i klubben. Klubbens bygninger skal fungere efter hensigten og vedblive med at være vel-vedligeholdt. Administration og shop ønsker jeg at støtte op om i samarbejde med klubbens personale. Herudover ønsker jeg at have fokus på, at klubbens medlemmer og vores mange green-fee-spillere føler sig velkomne.

Mine kompetencer rent fagligt er administration, sprog og kundeservice. Og det er kompetencer, som jeg mener, jeg kan gøre god brug af i arbejdet i Husudvalget.

Elsebeth Dalby

 

8. september 2020

Generalforsamling den 3/10 2020

Jeg skal hermed melde mig som kandidat til den ledige formandspost i Marielyst Golf Klub.

Mit navn er John Olesen, og jeg har været medlem i klubben siden 2003.

Jeg er aktiv pensionist siden 2014, gift med Marianne på 42. år, og bor fast på Marielyst.

I mit arbejdsliv var jeg ansat i Guldborgsund Kommunes skolevæsen i 38 år, de sidste 24 år som skoleleder. Jeg har i mit arbejdsliv haft mange tillidshverv, både som lærer og som leder. Jeg har desuden været aktiv i mange foreninger og klubber som både bestyrelsesmedlem, ungdomsleder og træner (badminton). Jeg har for år tilbage været suppleant til bestyrelsen her i klubben, og havde der specielt med ungdomsafdelingen at gøre.

Jeg har desuden været med i Kommunalbestyrelsen i Sydfalster og senere i Guldborgsund Kommuner.

Jeg er med i Marielyst Grundejerforenings bestyrelse, og jeg er formand for Marielyst Facaderåd. Det sidste er en kamp mod plankeværker, bannerreklamer og klapskilte. Men der er også gode oplevelser.

Jeg kører lejlighedsvis for nogle af kommunens ældrecentre. Liftbus – hvor de ældre får lejlighed til at komme ud og opleve.

Desuden er jeg domsmand.

Og ikke mindst underviser jeg stadig – i Ungdomsskolen. Her er jeg sammen med 3 yngre (meget yngre) kolleger tilknyttet nogle særlige undervisningsforløb rettet mod elever i 7., 8. og 9. klasse.

________

Nu går tiden med en masse golf og dermed tilbringes en masse tid i vores klub.

Jeg har en stor berøringsflade i klubben, spiller fast i manne og seniorklub, deltager i nogle af klubbens turneringer og arrangementer og på et af regionsholdene.

Vores klub er et fantastisk sted at komme. Vi har en kultur omkring modtagelsen af nye medlemmer, som gør at alle hurtigt føler sig velkomne. Vi taler pænt om og til hinanden – vi hilser på hinanden, og vi kærer os om hinanden.

Vi skal ikke have handicap-begrænsninger på deltagelse i turneringer eller på hvem der må spille på banen. Når vi har betalt vores kontingent, har vi lige adgang til vores klubs aktiviteter.

Vi skal i den kommende periode i bestyrelsen fokusere på:

  • Banens beskaffenhed. 2 år med tørke har gjort det nødvendigt at tænke nyt. Flot forslag fra den siddende bestyrelse.
  • Flere ungdomsspillere til klubben
  • Kommunikation med både medlemmer og omgivelserne
  • Reformering af green fee ordningerne.
  • Klubben som arbejdsplads.
  • Udarbejdelse af en strategiplan, gerne i samarbejde med DGU, som sikrer, at vi hele tiden har fokus på fremtiden og ikke kun løser akutte problemer.

Jeg kan løse opgaven, men vi (bestyrelsen) gør det i fællesskab.

Sig hvad du gør, – og gør hvad du siger.

Mvh

John Olesen

 

7. september 2020

Valg til bestyrelsen
Kandidater til ledige pladser i bestyrelsen for Marielyst Golf Klub

Vi stiller op som en samlet pakke

Ole Juul stiller op til formandsvalg.
Hvem er Ole Juul, jeg er 60 år, gift med Birte, arbejder hos Odin Holm VVS dels som håndværkertaksator og dels kloakmester, jeg har tidligere været medlem af bestyrelsen i Marielyst Golf Klub bl.a. som baneudvalgsformand, (jeg stoppede i utide p.g.a. uenighed om pleje af klubbens baneanlæg).
Jeg er ligeledes International dommer ved DGU hvor jeg har dømt Made in Denmark i 2018 og 2019, jeg har dømt Challenge Tour i 2015 og 2017, og skulle have dømt begge Tour´s i 2020, derudover dømmer jeg ECCO Tour samt turneringer arrangeret af DGU.
Jeg er også uddannet Turneringsleder
Jeg har 2 gange bestået niveau 3 i Skotland (Tournament Administrators and Referees School) med udmærkelse.
Kombinationen af ovenstående betyder at jeg har uddannelse som Tournament Director.
Jeg er underviser på klubdommerkursus i DGU regi.

Lotte Holm stiller op til den ledige plads som for nuværende er husudvalgsformand.
Hvem er Lotte, jeg er 60 år, gift med Alan, er nylig stoppet med mit aktive arbejdsliv og har derfor masser af tid til at pleje opgaven med husudvalget.
Jeg har været ansat i Scandlines som inspektør, jeg har været i Føtex som leder, jeg har været bestyrer af MATAS i Nykøbing F., jeg har været hos Odin Holm VVS som bogholder og sekretær, jeg har været bestyrer på kaffevognen på havnen i Nykøbing.
Jeg mener derfor jeg er velkvalificeret til opgaven og har lyst og tid til udfordringen.
Jeg vil arbejde for en god arbejdsplads, udvikling og mersalg i proshop, samt i højere grad have fokus på medlemmernes ønsker om vareudvalget i shoppen, ved at inddrage nogle af klubbens medlemmer til sammen med mig at udvælge de rette kollektioner.

Vi mener der er behov for ændringer i nuværende bestyrelse.
Vi vil arbejde for en mere synlig bestyrelse
Vi vil arbejde for at forbedre klubbens økonomi.
Vi vil arbejde for at vi får flere medlemmer.
Vi vil arbejde for at vi får kanaliseret så mange penge som overhovedet muligt ud på baneforbedringer.
Vi vil arbejde for at Marielyst Golfklub bliver en tryg og god arbejdsplads for vores ansatte.
Vi vil arbejde for at fastholde det gode sociale liv i klubben.