Marielyst Golf Klub har valgt ny formand

Marielyst Golf Klub har

valgt ny formand

 

Erik Nordahl-Pedersen blev valgt til ny formand i Marielyst Golf Klub. Peter Olsen som har været formand de sidste fire år, måtte for et halvt år siden forlade posten på grund af sygdom. I hans sted har kasseren Alfred Jensen været fungerende formand.

På en velbesøgt generalforsamling i Idestrup sportshal, hvor ikke færre end 168 medlemmer mødte frem, var der 3 kandidater til formandsposten. Bestyrelsen havde indstillet Erik Nordahl-Pedersen, mens de to andre kandidater var Ole Juul og John Olsen.

Afstemningen gav en klar sejr til Erik Nordahl-Pedersen med 103 stemmer, John Olsen fik 34 og Ole Juul 31.

Der var også valg til bestyrelsen, hvor Britt Buhl Alsgren ikke modtog genvalg. Som hendes afløser havde bestyrelsen foreslået Elsebeth Dalby, der blev valgt.

Lotte Petersen blev valgt som suppleant og til revisor genvalgtes Øernes Revision

2019 blev økonomisk et dårligt år med et underskud på 169.524. Det skyldes manglende indtægter på kontingenter, sponsorater, green-fee og lav avance på salget i pro-shoppen, samt ekstraudgifter til nødvendige investeringer i administration/ sekretariat og ekstraordinær vedligeholdelse af banen. Pga. tørke/oversvømmelser. Også omkostninger i forbindelse med omlægning af Realkreditlånet belaster regnskabet. 2020 ser trods Coronakrisen ud til at blive betydeligt bedre. Ikke mindst de mange greenfeegæster bidrager til optimismen. Pr. 1. oktober har over 5000 besøgt klubben.

På grund af lavvande i økonomien og strategiplan for fremtiden fremlagde bestyrelsen et ønske om en kontingentstigning på kr. 400,-, så det kommende årlige kontingent for Seniorer med ret til at spille på store bane stiger fra kr. 5.200,- til kr. 5.600,-. Også Flexmedlemmer stiger kr. 400,- til kr. 2.400,-.

Klubbens planer om at indføre gratis bolde til udslagsbanen blev nedstemt af forsamlingen. Klubber i klubben ønskede at bevare boldautomaten, der årligt generer en indtægt på kr. 50.000,-.

Baneudvalget arbejder med et konkret projekt, som skal godkendes på næste års generalforsamling.  Det orienterede formanden for Baneudvalget Ivar Christensen om. Bl.a. bevilling om et vandreservoir. Hele projektet anslås at koste 2 millioner kroner.

Den afgående formand Peter Olsen blev takket for sin store indsats for klubben i de 4 år, han fungerede som formand. Det blev Alfred Jensen også, som det sidste halve år, både har været formand og kasserer.

Generalforsamlingen blev dygtigt ledet af dirigenten Niels Fog.