Ordensforskrifter og Lokale regler

Ordensforskrifter

 1. Der må maksimalt være 4 spillere i en gruppe. Dette gælder alle former for spil.
  En hurtigere gruppe skal dog stadig vinkes igennem i henhold til de normale etiketteregler.
 2. På hul nr. 9 må der ikke slås ud, før det foregående hold har slået på klokken som tegn på, at der er fri bane. Har man ikke hørt klokken, skal man visuelt kontrollere, at der er fri bane.
 3. Ved skævt udslag fra hul nr. 4 skal man være opmærksom på, at bolden kan ramme spillere på fairway på hul nr. 6. Der skal tydeligt råbes »fore« i sådanne situationer.
 4. Der må ikke spilles ind på green på hullerne nr. 12, 15 og 17 før spillere har forladt gul tee på hul nr. 18 og hul nr. 16.
 5. De anviste stier og veje skal benyttes.

Lokale regler for Marielyst Golf Klub

 1. Banemarkeringer
Hvide markeringer Out of bounds
Gule markeringer Vandhazard
Røde markeringer Parallel vandhazard
Blå markeringer Areal under reparation
Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Afstandsmarkeringer er til midt green.

 1. Alle veje og stier på banen er ikke-flytbare forhindringer: Lempelse efter regel 24-2.
 2. Alle gule, røde og blå pæle/plader og/eller afstribninger samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer: Regel 24-2.
 3. Beskyttelse af nyplantede træer markeret med støttepæle og/eller trådhegn. Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring).
 4. En bold som passerer Out of Bounds grænsen på 12. – 13. – 15. – 16. – og 17. hul er Out of Bounds, selvom den ligger på en anden del af banen.

Straf for overtrædelse af Lokale Regler

Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag.

Afstandsmåling

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Godkendt af DGU januar 2016