Ordensforskrifter og Lokale regler

Ordensforskrifter

 1. Der må maksimalt være 4 spillere i en gruppe. Dette gælder alle former for spil.
  En hurtigere gruppe skal dog stadig vinkes igennem i henhold til de normale etiketteregler.
 2. På hul nr. 9 må der ikke slås ud, før det foregående hold har slået på klokken som tegn på, at der er fri bane. Har man ikke hørt klokken, skal man visuelt kontrollere, at der er fri bane.
 3. Ved skævt udslag fra hul nr. 4 skal man være opmærksom på, at bolden kan ramme spillere på fairway på hul nr. 6. Der skal tydeligt råbes »fore« i sådanne situationer.
 4. Der må ikke spilles ind på green på hullerne nr. 12, 15 og 17 før spillere har forladt tee 55 på hul nr. 18 og hul nr. 16.
 5. De anviste stier og veje skal benyttes.

Lokale regler for Marielyst Golf Klub

 1. Banemarkeringer
Hvide markeringer Out of bounds (OoB)
Gule markeringer Strafområder
Røde markeringer Strafområder
Blå markeringer Areal under reparation
Røde, gule og blå pæle med sort top Areal med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Afstandsmarkeringer er til midt green. Alle afstande på scorekort er ligeledes til midt green.

 1. Alle veje og stier på banen er ikke-flytbare forhindringer: (Regel 16.1)
 2. Alle gule, røde og blå pæle/plader er ikke-flytbare forhindringer: Regel 16.1 (lempelse uden straf)
 3. Beskyttelse af nyplantede træer markeret med støttepæle og/eller trådhegn er områder med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for en spillers stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
 4. En bold som passerer Out of Bounds grænsen på 12. – 13. – 15. – 16. – og 17. hul er Out of Bounds, selvom den måtte ligge på en anden del af banen.
 5. Når en bold er Out of Bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OoB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det Generelle område klippet til fairwayhøjde eller lavere, herunder hullets tee-område.

Straf for overtrædelse af LokaleRegler: Den generelle straf

Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 strafslag.

Afstandsmåling

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Godkendt af DGU januar 2019