Frivillige

Beskrivelse af opgaver for frivilliggrupper.

Praktiske opgaver med banen:

Klippe med kratrydder v. bænke, skilte, træer, bunker mv. på hele klubanlægget.
Det skal gøres ca. 1 gang om måneden, eller oftere efter behov, i sæsonen. Der laves en konkret plan for hvem der gør hvornår, plus afløserplan.

Tømme skraldespande, tjekke boldvaskere for vand hver uge i sæsonen. Fast aftale om hvem der gør det og hvornår.

Klippe og vedligeholde bøgehække.

Boldopsamling hele sæsonen. I højsæson hver dag, ellers hv. 2. – 3. dag. Der laves en fast plan for hvem, hvornår, og aftale om afløsning ved problemer.

Muldvarpejagt. En opgave hele året (minus vinter m. frost og sne) 2 -3 personer deler opgaven og aftaler indbyrdes opgavefordelingen.

Vedligeholdelse af søer for siv og andre vækster. Skal gøres min. 2 gange årligt.

Manuelt fjerne bredbladet og andet ukrudt på greens. En løbende opgave, som fordrer at personerne får grundig vejledning og udstyres med priklerkniv og ”dressing” til evt. huller, som måtte opstå. Direkte reference og vejledning af greenkeeperne.

Plantning og fældning er velorganiseret, men kan altid suppleres med en enkelt eller to. Herunder frivillig hjælp til eftervanding af nyplantninger. Skal aftales til en fast rytme hele sæsonen.

Baneudvalget
November 2019