Dispensation for forbud mod buggy og scoterkørsel i vinterhalvåret

Bestyrelsen og Baneudvalget har på baggrund af forespørgsler om mulighed for dispensation, besluttet at gi dette til de af vores medlemmer, der på grund af gangbesvær ellers ikke ville ha mulighed for at spille golf i vinter.

Anmodning og tilladelsen om en dispensation aftales med Baneudvalget, der har udarbejdet retningslinjer og nærmere angivne vilkår for tilladelsen.

Baneudvalget.