Velkommen til Dameklubben

Klubbens navn

Dameklubben Marielyst

Se Dameklubbens vedtægter

Se Dameklubbens generalforsamlinger

Se referater fra Dameklubbens bestyrelse

Se Dameklubbens begivenheder

Se Dameklubbens spilleplan for 2024

Se Formandensberetning: Dameklubben – Årsberetning 2023

Dameklubben på tur:

2024 – Dameklub Sommertur 2024

Indlæg sommertur 2023

2023 – Dameklub Sommertur

Medlemskontingent

1. april 2024 – 15. oktober 2024 kr. 250,00

1. juli 2024 – 15. oktober 2024 kr. 125,00

Nordea, reg.nr. 2650, kto.nr. 4398671525. Husk at angive navn og medlemsnummer.

Venskabsklubber

Halsted Kloster Golfklub, Maribo Sø Golfklub, Golfklubben Storstrømmen, Falster Golfklub.

Vi spiller nu kun en fælles  match hvor alle klubberne deltager, og det går på skift mellem klubberne, men det er altid 3. tirsdag  i juni der spilles.

Bestyrelsen

Formand: Berit Abildtrup, tlf.: 22 68 44 44
Mail: b.ab@live.dk

På valg: 2024

Næstformand
Joyce Grubbe, tlf.: 30 35 34 14
Mail: joycegrubbe@gmail.com

På valg: 2025

Kasserer:
Dorrit Friis-Hansen, tlf.: 60 21 72 20
Mail: dorritfh@gmail.com

På valg: 2025

Sekretær:
Harriet Elmgreen, tlf: 29 44 89 61
Mail: elmgreen@webnetmail.dk

På valg: 2024

Bestyrelsesmedlem:
Margit Kolters, tlf: 61 76 00 04
Mail: mkolters@gmail.com

På valg: 2024

Suppleant:
Lis Stenbæk Petersen, tlf.: 20 58 04 60
Mail: lis.stenbaek@gmail.com

På valg: 2024

Eventuelle spørgsmål kan rettes til en af ovennævnte medlemmer af bestyrelsen på telefon eller E-mail.