Bridgeklubben under Marielyst Golf Klub

Bridgeklubben er åben for alle medlemmer af MGK og har allerede eksisteret en del år.

Lige nu er vi ca. 30 medlemmer, men vi kan godt bruge lidt flere. På grund af covid-19 samt øvrige pladsforhold, er der et max. antal medlemmer på 40. Vi spiller i golfklubbens klubhus.

Vi spiller fra oktober til slutningen af marts, og spillet foregår hver tirsdag kl. 19:00 og afhængigt af afbud til den enkelte tirsdag, slutter vi sædvanligvis ved 21:30 tiden. Spillet foregår på den måde, at du og din makker enten sidder nord/syd eller øst/vest.

Nord/syd sidder ved samme bord hele aftenen igennem. Øst/vest rykker til et nyt bord og nye medspillere. Hver runde består sædvanligvis af  3-4 spil.

Øst/vest rykker mod uret til nyt bord, mens kortene rykker med uret og derved flytter bord. Derved kommer alle par til at spille alle spil, som sædvanligvis vil være 21-24 spil på en aften.

Når ca. halvdelen af spillene er afviklet holder vi pause, hvor der kan indtages kaffe, vand eller øl alt afhængig af behov/lyst.

Covid-19 gør, at der er placeret sprit på hvert bord og vi spritter af hver gang der skiftes. Klubben disponerer over kort og meldekasser, men hvis du selv og din makker har meldekasser er det sikkerhedsmæssigt en god ide, at medbringe disse.

Hvis du har behov for at melde afbud til en spilledag, sker dette ved på forhånd at notere det på afbudskalenderen som ligger i klublokalet. Hvis du på spilledagen løber ind i et akut problem må du selv finde en afløser. Alternativt må du og din makker melde kollektivt afbud. Akut afbud på spilledagen meldes til Ib Hjelmsmark på tlf. nr. 4021 2441 der så kan tage højde for det ved planlægning af spilleplanen.

Hvis du ønsker at være med til at spille bridge, så henvend dig til en af følgende:

Medlemskontigent for indeværende sæson udgør 100 kr. pr. medlem.

Du kan se klubbens vedtægter ved at trykke her.