Baneudvalgets ansvarsområde

Baneudvalget Marielyst Golf Klub

Udvalgets arbejde ledes af en formand valgt eller godkendt af Bestyrelsen. Herudover består udvalget af 3-5 medlemmer inkl. Chefgreenkeeper.

Baneudvalget afholder 4-6 møder om året.

 

Ansvarsområde:

  • Løbende at vurdere banens stand og sammen med green-keeperen iværksætte nødvendige arbejder for at opretholde den ønskede standard.
  • At sætte mål for banens vedligeholdelsesstandard.
  • At planlægge og prioritere tilretninger og forbedringer af banen. (egentlige ændringer foretages kun efter godkendelse i Bestyrelsen).
  • Løbende, sammen med greenkeeperen, at vurdere maskinparken og materiel og udarbejde flerårige planer og budgetter for vedligeholdelse, udskiftning og anskaffelse af maskiner og andet materiel.
  • At udarbejde driftsbudgetter til godkendelse i Bestyrelsen.
  • At overholde godkendte budgetter.
  • At orientere medlemmerne om større banearbejder, baneændringer, baneproblemer og banelukninger (begrundet i banens tilstand).