Aflysning af Åbningsturnering

Åbningsturneringen er aflyst – der vil snarest findes ny dato.