Æresmedlem

Kære Jan Øster

Som tak for et særligt godt og konstruktivt arbejde gennem mange år som formand for Marielyst Golf Klub, har Bestyrelsen valgt at tildele dig klubbens første æresmedlemsskab og livslangt frikontingent for din indsats.

Vi håber fortsat at se dig rigtigt meget i klubben fremover.

Pbv. Peter Olsen